Conversación online con Belén Sola sobre Investigacións Raritas

[En castellano debajo]

Como podemos pensar noutro tipo de lugares desde os que realizar investigacións? E é posible facer máis raro o xeito no que indagamos? Estas dúas preguntas son as que sustentan Investigacións Raritas, proxecto que dirixe Fran Quiroga e que conta co apoio das Axudas para o fomento da arte contemporánea española do Ministerio de Cultura e Deportes.

Esta proposta aspira a abrir camiños inesperados á hora de investigar, partindo de que pensar dende a dúbida axúdanos a traspasar as falsas fronteiras do coñecemento. Este proxecto indaga nesas investigacións cambiantes, non restrinxidas, que se desbordan, que se moven e que abren posibilidades. A arte contemporánea é unha excelente oportunidade para abrir novas metodoloxías ou incorporar sensibilidades nos procesos de investigación, por iso, no marco deste proceso, mantemos unha conversa con Belén Sola, investigadora e mediadora entre as prácticas artísticas contemporáneas, a etnografía experimental e as pedagoxías críticas.

O luns 27 de marzo ás 18.00 horas terá un encontro online, vía zoom, coa actual profesora da Universidade de León e coordinadora do LAAV, Laboratorio de Antropoloxía Audivisual Experimental. Con ela abordaremos o alcance do pensar a través de investigacións raras, en tanto permítenos pensar outras metodoloxías, poñer o corpo, atender aos afectos, pensar no xesto público ou cuestionar a forma en que abordamos o que estamos investigando.

O link é: https://us02web.zoom.us/j/4374591752

Fotograma da instalación audiovisual “Espacio,animal, tiempo” dirixida por Chus Domínguez, Violeta Alegre, Nilo Gallego y Belén Sola. 

En castellano:

¿Cómo podemos pensar otro tipo de lugares desde los cuales perfomativizar la investigación? y ¿es posible enrarecer la forma en la que indagamos? estas dos preguntas son las que transitan el proyecto Investigaciones Raritas dirigido por Fran Quiroga y que cuenta con el apoyo de las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español del Ministerio de Cultura y Deporte.

Esta propuesta aspira a abrir senderos inesperados a la hora de investigar, partiendo del hecho de que pensar desde la duda, nos ayuda a traspasar las falsas fronteras del saber. Este proyecto indaga en torno a esas investigaciones movedizas, no encorsetadas, que se desborden, que se muevan y que abren posibilidades. El arte contemporáneo es una oportunidad excelente para abrir nuevas metodologías o incorporar la sensibilidad en los procesos investigativos, de ahí que en el marco de este proceso realicemos una conversación con Belén Sola, investigadora y mediadora entre las prácticas artísticas contemporáneas, la etnografía experimental y las pedagogías criticas. 

El lunes 27 de marzo a las 18:00 tendrá un encuentro online, mediante zoom, con la actual profesora de la universidad de León y coordina el LAAV, Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental. Con ella abordaremos el alcance de pensar a través de investigaciones raras, bastardas, en tanto nos permite pensar otras metodologías, poner el cuerpo, atender a los afectos, pensar el gesto público o cuestionar el modo con el que nos acercamos a aquello que estamos indagando.

El link de la jornada es: https://us02web.zoom.us/j/4374591752