Instituto de Políticas Culturais

Cómpre abrir un espazo de reflexión que sirva como laboratorio de ideas ou think tank sobre políticas públicas culturais. Deste xeito, o Instituto de Políticas Culturais será o único espazo en Galicia que aborde outras políticas dende a imaxinación, que axuden a impulsar o impacto social da cultura e da arte.